Presentació 

L’edifici de Puig d'Olena es va inaugurar el gener del 1933 com a Sanatori antituberculós, de propietat privada. L’orde religiós de les Dominiques de l'Anunciata van estar presents en el centre des d’aquell moment.

El febrer del 1954, a causa del progrés de la medicina, el sanatori va deixar de ser útil i funcional, i s’obtingué autorització per tancar-lo. El mes de setembre del mateix any es va firmar un contracte amb l’Associació de l’Obra de Fàtima de Barcelona per acollir menors necessitats d’atenció sanitària, que presentaven problemes de salut. En aquell moment el centre va passar a ser nomenat com a "Casa de Família de Ntra. Sra. De Fátima".

L’any 1955 es rescindeix el contracte amb l’Obra de Fàtima, el centre passa a anomenar-se "Casa de família Ntra. Sra. Del Roser. Convertint-se en un Preventori Benèfic. En un principi va acollir noies de la zona de Vic, i més tard s'obrí a necessitats de les barriades de Barcelona. Les menors estaven becades per diverses mutualitats laborals. Es va arribar a una població de 200 menors que residien en el centre, i on rebien també formació escolar i acadèmica.

L’any 1980 es van incorporar al centre 33 menors del sistema de protecció de menors, i l’any 1989 es va signar el primer conveni amb la Generalitat de Catalunya com a centre col·laborador de la Direcció General d’atenció a la Infància. En aquesta data el centre, esdevé un CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa) amb el nom de Mare de Déu del Roser, i alies Puig d'Olena. Amb el nombre de registre S02707. Centre actualment en vigència.

Entitat a la qual pertany el Centre

El CRAE pertany a l’entitat de les Dominiques de l'Anunciata, amb seu central a Barcelona. El centre des dels seus inicis fins al dia d'avui ha passat per un procés de canvi important i d’obertura a l’exterior, així com d’adaptació a les necessitats dels menors, criteris professionals de DGAIA, i als reptes de l’entorn social canviant. 

Tot i ser un centre que pertany a una entitat religiosa, el centre està obert a tota la població, siguin quines siguin les seves creences.

L’entitat de Dominiques de l’Anunciata està presidida per la Priora Provincial, titular del centre, i regida per un Consell Provincial, òrgans de govern i decisió de l’entitat. La Priora Provincial designa una persona com a representant de la titular i administradora, que exerceix en el CRAE com a tal, i és qui proposa el director del CRAE, que serà autoritzat com a tal per part del Consell Provincial i la Priora Provincial.

L’entitat compta amb diferents dispositius com són: 24 escoles d’educació infantil, primària,  secundaria i batxillerat,  residències geriàtriques, cases de recés, de colònies i el CRAE.

L’any 2010 l’entitat crea la fundació FEDAC (Fundació D’Escoles Dominiques de l’Anunciata Pare Coll) en la que es concentren les 24 escoles de l’entitat. La resta de dispositius segueixen dins de l’entitat però distanciats de la fundació.