La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

 

                                                

                                                                                      

PER SER FELIÇ HAS D'ELIMINAR DUES COSES:

LA POR A UN MAL FUTUR I EL RECORD D'UN MAL PASSAT

 

                                                            

Des de 1988, funcionem com a CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa), fent costat a infants i adolescents que tenen una situació familiar que passa per dificultats. Dificultats causades per diferents motius, que tant poden ser per raons estructurals més cronificades com per situacions puntuals que requereixen un acompanyament als adults per l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència) i d’un ingrés en un centre residencial dels infants i/o joves.

 

En el CRAE es vetlla per les seves necessitats bàsiques (alimentació, higiene, roba, educació, etc) i emocionals acompanyant-los a superar la desigualtat, apoderant-se per ser protagonistes del seu procés i adquirir eines per al moment del desinternament, ja sigui en el nucli familiar o en altres recursos (pisos tutel·lars, famílies acollidores,...).

 

El CRAE Puig d’Olena-, és un Centre Residencial d'Acció Educativa col·laborador de la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència), del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.  

 

El centre és de titularitat de les Germanes Dominiques de l'Anunciata, que pertanyen a la província de Sant Ramon de Penyafort, Congregació Religiosa Catòlica fundada el 1856 per sant Francesc Coll.

 

Actualment, en el centre hi resideixen 27 infants i adolescents d'entre 0 i 16 anys. Tenim el projecte “Pla de treball amb adolescents de 16 a 18 anys” per a alguns adolescents que ja tenen 16 anys fins al seu desinternament, a on hi ha un enfocament cap a l’autonomia i responsabilitat que comporta la majoria d’edat i el canvi de recurs, ja que deixen de viure en un CRAE.  La Generalitat en té la tutel·la i la direcció del centre n'assumeix la guarda. 

 

"L’infant és el centre de tot procés educatiu"

 

 

 

 

Instal·lacions