La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

QUÈ FEM?

El centre parteix de l’educació integral i compensadora, en valors, actituds i normes, educació per a la igualtat de sexes, educació per a l’autonomia, educació emocional i social, en i per a la individualitat i per a la vida.

 

Partim del principi següent: "L’infant és el centre de tot procés educatiu". S’entén que el procés educatiu ha de ser de tal manera que ajudi l’infant i/o adolescent a superar les seves deficiències i mancances en condicions d’igualtat d’oportunitats, tant en l’aspecte físic, com en l’afectiu, cognitiu, ètic, cultural i cognitiu-evolutiu.

 


El treball educatiu es fa d'acord amb objectius recollits en el PEI de cada menor, que s’avaluen periòdicament.La utilització dels elements de la vida quotidiana és una eina bàsica en l’educació dels infants i adolescents.S’implica els nens/es, nois/es, dins de les seves possibilitats i característiques, en la vida del centre, responsabilitzant-los i fent-los participar.El mestratge o l’educació per imitació i el modelatge, són unes de les eines importants en la transmissió d’actituds, valors i normes que el centre treballa per transmetre els valors ètics i socials normalitzats com: la solidaritat, el respecte, la tolerància i l’acceptació de la diversitat.

 

Estableix com a objectiu fonamental treballar en pro del possible retorn de l'infant i/o adolescent a la família d'origen o cercar alternatives, com l'acolliment en família aliena o l'autonomia quan aquest retorn no és possible per determinades causes.