La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

 

Pel que fa a l’espai, és un centre de grans dimensions, d’edifici i d’espai exterior que faciliten la possibilitat de diversificar llocs i separació de grups. Posa a disposició dels menors indrets on es fa més possible una atenció individualitzada. Dintre del mateix edifici es pot evitar l’aglomeració i reduir l’angoixa que podria generar viure en un petit espai compartit amb moltes persones. La seva ubicació, en un espai natural, ventilat i lluminós, fa que es pugui treballar en un entorn saludable per als menors fora de la contaminació i el soroll d’un medi més urbà.


L’estructura física, quant a habitacions, permet una repartició que afavoreix el dret a la intimitat del menor. Estan distribuïdes per a dos menors i/o individuals, són àmplies, lluminoses i assolellades.


L’entorn del centre ofereix un recurs natural que possibilita el moviment dels menors. Això afavoreix el coneixement de la natura, que es respecti i que se n’aprengui. Es creen tallers de natura, de reciclatge, d’hort, de les estrelles, etcètera per tal de fomentar els valors esmentats.

Aquest espai exterior, també compta amb una pista de futbol i bàsquet, tobogans, sorral, gronxadors i estructures destinades al joc que afavoreixen el lleure.

Pel que fa a l’alimentació hi ha una empresa subcontractada de cuina. La preparació dels àpats es fa en el mateix centre i de la supervisió i guia dels menús se n’encarrega una dietista. Els àpats són un important camp de treball d’hàbits, de comunicació i convivència. Tots es duen a terme conjuntament entre menors i educadors, repartits en diferents grups per tal de tenir més proximitat i treballar aspectes d’hàbits i de relació.

 

En el dia a dia, des del CRAE es treballa la compensació dels dèficits i dificultats escolars, cercant que els menors tinguin un bon nivell d’aprenentatge i que puguin seguir una escolarització el més normalitzada possible. De dilluns a dijous tenen un espai d’estudi de 18h30 a 19h30, en què un educador atén un grup de 3 a 5 infants o adolescents, potenciant el treball individual, el reforç, l’estudi, la constància i l’esforç per aconseguir uns objectius. Els menors amb dèficits o dificultats més importants tenen un reforç individual amb un educador/a, dos cops per setmana. Cada grup té una sala assignada per treballar. Dins de cada sala disposen d’ordinadors per tal de treballar les TIC i familiaritzar-se amb els recursos informàtics.


Treballar el retorn del menor al seu entorn familiar o cercar alternatives a l'internament és una prioritat. Partint del punt de vista que el CRAE ha de ser quelcom transitori per a l’infant i/o adolescent, es fa un treball de proximitat amb la família, d'acollida i d’orientació, fent-los participar de l’evolució i del treball amb el seu fill mitjançant el PAF (Programa d'Atenció Familiar).

En el cas que no fos viable el retorn del menor al seu nucli familiar, es treballa en la recerca de famílies col·laboradores i possibles acollidores.

A través de l’assemblea setmanal i partint de la premissa: "Educar és capacitar per a la col·laboració i això només s’aconsegueix amb la participació“. Es fomenta la participació del menor, el seu esperit crític i constructiu que afavoreixi la marxa del centre i que en la seva vida quotidiana faci més seu el centre.