La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

 

COMISSIONS DE TREBALL

En aquests moments les diferents comissions de treball i recerca, seguint la Guia de bones pràctiques per a centres del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, treballen en aquests programes educatius:

 

   

Educació afectiva sexual

Comunicació, amor, relació amb un mateix i amb els altres.

 

   

Implicació i treball amb la família en l'atenció a l'infant

Estratègies per afavorir la implicació de les famílies dels menors tutelats, en l'atenció de l'infant i l'adolescent

 

   

Pla de treball amb joves de 16 a 18 anys en CRAE

Respostes del CRAE a les necessitats concretes dels adolescents que viuen al centre

 

   

 

La inclusió Social, eines per evitar l'exclusió social                         

 
 

Promoció i seguiment en l'àmbit de la salut

Manteniment de l'estat de salut, qualitat de vida i alimentació.

 
   
 Pla de prevenció de drogues

Prevenció precoç, factors de risc, repercussió social, consciència de la influència sobre la salut.

 
 

Seguiment, intervenció i millora de l'aprenentatge escolar en el centre

Tècniques d'estudi, motivació, fracàs escolar.